Taric.pro

Find all customs tariff numbers and harmonized codes from the European external trade statistics

Hledat
Search HS Code and title. You can combine number and text, like 'Chemically'

CodeNázev
01TŘÍDA I — ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY
KAPITOLA 1 — ŽIVÁ ZVÍŘATA
KAPITOLA 2 — MASO A JEDLÉ DROBY
KAPITOLA 3 — RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ
KAPITOLA 4 — MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
KAPITOLA 5 — VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
06TŘÍDA II — ROSTLINNÉ PRODUKTY
KAPITOLA 6 — ŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A OKRASNÁ ZELEŇ
KAPITOLA 7 — JEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY
KAPITOLA 8 — JEDLÉ OVOCE A OŘECHY; KŮRA CITRUSOVÝCH PLODŮ NEBO MELOUNŮ
KAPITOLA 9 — KÁVA, ČAJ, MATÉ A KOŘENÍ
KAPITOLA 10 — OBILOVINY
KAPITOLA 11 — MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK
KAPITOLA 12 — OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY
KAPITOLA 13 — ŠELAK, GUMY, PRYSKYŘICE A JINÉ ROSTLINNÉ ŠŤÁVY A VÝTAŽKY
KAPITOLA 14 — ROSTLINNÉ PLETACÍ MATERIÁLY; ROSTLINNÉ PRODUKTY, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
15TŘÍDA III — ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY
KAPITOLA 15 — ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY
16TŘÍDA IV — VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
KAPITOLA 16 — PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH
KAPITOLA 17 — CUKR A CUKROVINKY
KAPITOLA 18 — KAKAO A KAKAOVÉ PŘÍPRAVKY
KAPITOLA 19 — PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO
KAPITOLA 20 — PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN
KAPITOLA 21 — RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY
KAPITOLA 22 — NÁPOJE, LIHOVINY A OCET
KAPITOLA 23 — ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO
KAPITOLA 24 — TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
25TŘÍDA V — NEROSTNÉ PRODUKTY
KAPITOLA 25 — SŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENT
KAPITOLA 26 — RUDY KOVŮ, STRUSKY A POPELY
KAPITOLA 27 — NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY; MINERÁLNÍ VOSKY
28TŘÍDA VI — VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU NEBO PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ
KAPITOLA 28 — ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOUČENINY DRAHÝCH KOVŮ, KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ NEBO IZOTOPŮ
KAPITOLA 29 — ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE
KAPITOLA 30 — FARMACEUTICKÉ VÝROBKY
KAPITOLA 31 — HNOJIVA
KAPITOLA 32 — TŘÍSELNÉ NEBO BARVÍŘSKÉ VÝTAŽKY; TANINY A JEJICH DERIVÁTY; BARVIVA, PIGMENTY A JINÉ BARVICÍ LÁTKY; NÁTĚROVÉ BARVY A LAKY; TMELY A JINÉ NÁTĚROVÉ HMOTY; INKOUSTY
KAPITOLA 33 — VONNÉ SILICE A PRYSKYŘICE; VOŇAVKÁŘSKÉ, KOSMETICKÉ NEBO TOALETNÍ PŘÍPRAVKY
KAPITOLA 34 — MÝDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY, PRACÍ PROSTŘEDKY, MAZACÍ PROSTŘEDKY, UMĚLÉ VOSKY, PŘIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTICÍ NEBO CÍDICÍ PŘÍPRAVKY, SVÍČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOVACÍ PASTY, „DENTÁLNÍ VOSKY“ A DENTÁLNÍ PŘÍPRAVKY NA BÁZI SÁDRY
KAPITOLA 35 — ALBUMINOIDNÍ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; KLIHY; ENZYMY
KAPITOLA 36 — VÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ SLITINY; NĚKTERÉ HOŘLAVÉ PŘÍPRAVKY
KAPITOLA 37 — FOTOGRAFICKÉ NEBO KINEMATOGRAFICKÉ ZBOŽÍ
KAPITOLA 38 — RŮZNÉ CHEMICKÉ VÝROBKY
39TŘÍDA VII — PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ
KAPITOLA 39 — PLASTY A VÝROBKY Z NICH
KAPITOLA 40 — KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ
41TŘÍDA VIII — SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY, USNĚ, KOŽEŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO)
KAPITOLA 41 — SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY (JINÉ NEŽ KOŽEŠINY) A USNĚ
KAPITOLA 42 — KOŽENÉ ZBOŽÍ; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO)
KAPITOLA 43 — KOŽEŠINY A UMĚLÉ KOŽEŠINY; VÝROBKY Z NICH
44TŘÍDA IX — DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ; KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY; VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY
KAPITOLA 44 — DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ
KAPITOLA 45 — KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY
KAPITOLA 46 — VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY
47TŘÍDA X — BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR, KARTÓN NEBO LEPENKA (ODPAD A VÝMĚT); PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA A VÝROBKY Z NICH
KAPITOLA 47 — BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR, KARTÓN NEBO LEPENKA (ODPAD A VÝMĚT)
KAPITOLA 48 — PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, KARTÓNU NEBO LEPENKY
KAPITOLA 49 — TIŠTĚNÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A JINÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRŮMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY
50TŘÍDA XI — TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY
KAPITOLA 50 — HEDVÁBÍ
KAPITOLA 51 — VLNA, JEMNÉ NEBO HRUBÉ ZVÍŘECÍ CHLUPY; ŽÍNĚNÉ NITĚ A TKANINY
KAPITOLA 52 — BAVLNA
KAPITOLA 53 — OSTATNÍ ROSTLINNÁ TEXTILNÍ VLÁKNA; PAPÍROVÉ NITĚ A TKANINY Z PAPÍROVÝCH NITÍ
KAPITOLA 54 — CHEMICKÁ NEKONEČNÁ VLÁKNA; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů
KAPITOLA 55 — CHEMICKÁ STŘIŽOVÁ VLÁKNA
KAPITOLA 56 — VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTILIE; SPECIÁLNÍ NITĚ; MOTOUZY, ŠŇŮRY, PROVAZY A LANA A VÝROBKY Z NICH
KAPITOLA 57 — KOBERCE A JINÉ TEXTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
KAPITOLA 58 — SPECIÁLNÍ TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTILIE; KRAJKY; TAPISERIE; PRÝMKAŘSKÉ VÝROBKY; VÝŠIVKY
KAPITOLA 59 — TEXTILIE IMPREGNOVANÉ, POVRSTVENÉ, POTAŽENÉ NEBO LAMINOVANÉ; TEXTILNÍ VÝROBKY VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ
KAPITOLA 60 — PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ TEXTILIE
KAPITOLA 61 — ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ
KAPITOLA 62 — ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ
KAPITOLA 63 — OSTATNÍ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUPRAVY; OBNOŠENÉ ODĚVY A POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; HADRY
64TŘÍDA XII — OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; UPRAVENÁ PÉRA A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ
KAPITOLA 64 — OBUV, KAMAŠE A PODOBNÉ VÝROBKY; ČÁSTI A SOUČÁSTI TĚCHTO VÝROBKŮ
KAPITOLA 65 — POKRÝVKY HLAVY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
KAPITOLA 66 — DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
KAPITOLA 67 — UPRAVENÁ PÉRA A PRACHOVÉ PEŘÍ A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ
68TŘÍDA XIII — VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY
KAPITOLA 68 — VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ
KAPITOLA 69 — KERAMICKÉ VÝROBKY
KAPITOLA 70 — SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY
71TŘÍDA XIV — PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE
KAPITOLA 71 — PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE
72TŘÍDA XV — OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ
KAPITOLA 72 — ŽELEZO A OCEL
KAPITOLA 73 — VÝROBKY ZE ŽELEZA NEBO OCELI
KAPITOLA 74 — MĚĎ A VÝROBKY Z NÍ
KAPITOLA 75 — NIKL A VÝROBKY Z NĚHO
KAPITOLA 76 — HLINÍK A VÝROBKY Z NĚHO
KAPITOLA 78 — OLOVO A VÝROBKY Z NĚHO
KAPITOLA 79 — ZINEK A VÝROBKY Z NĚHO
KAPITOLA 80 — CÍN A VÝROBKY Z NĚHO
KAPITOLA 81 — OSTATNÍ OBECNÉ KOVY; CERMETY; VÝROBKY Z NICH
KAPITOLA 82 — NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ
KAPITOLA 83 — RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ
84TŘÍDA XVI — STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ
KAPITOLA 84 — JADERNÉ REAKTORY, KOTLE, STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
KAPITOLA 85 — ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ
86TŘÍDA XVII — VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
KAPITOLA 86 — ŽELEZNIČNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ LOKOMOTIVY, KOLEJOVÁ VOZIDLA A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; KOLEJOVÝ SVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL A UPEVŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; MECHANICKÁ (VČETNĚ ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÍ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VŠEHO DRUHU
KAPITOLA 87 — VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
KAPITOLA 88 — LETADLA, KOSMICKÉ LODĚ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
KAPITOLA 89 — LODĚ, ČLUNY A PLOVOUCÍ KONSTRUKCE
90TŘÍDA XVIII — OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
KAPITOLA 90 — OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
KAPITOLA 91 — HODINY A HODINKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
KAPITOLA 92 — HUDEBNÍ NÁSTROJE; ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ
93TŘÍDA XIX — ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
KAPITOLA 93 — ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
94TŘÍDA XX — RŮZNÉ VÝROBKY
KAPITOLA 94 — NÁBYTEK; LŮŽKOVINY, MATRACE, ROŠTY A JINÉ PODPĚRY MATRACÍ, POLŠTÁŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI NEZAHRNUTÁ; SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY
KAPITOLA 95 — HRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
KAPITOLA 96 — RŮZNÉ VÝROBKY
97TŘÍDA XXI — UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI
KAPITOLA 97 — UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI
KAPITOLA 98 — KOMPLETNÍ PRŮMYSLOVÝ CELEK