Taric.pro

Find all customs tariff numbers and harmonized codes from the European external trade statistics

Search
Search HS Code and title. You can combine number and text, like 'Chemically'

CodeName
01TAQSIMA I — ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI TAL- ANNIMALI
KAPITOLU 1 — ANNIMALI ĦAJJIN
KAPITOLU 2 — LAĦAM U ĠEWWIENI TAL-LAĦAM LI JITTIEKEL
KAPITOLU 3 — ĦUT U KRUSTAĊJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN
KAPITOLU 4 — PRODOTTI TAL-ĦALIB; BAJD TAL-GĦASAFAR; GĦASEL NATURALI; PRODOTTI TAJBIN GĦALL-IKEL ĠEJJIN MILL-ANNIMALI, LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BANDA OĦRA
KAPITOLU 5 — PRODOTTI ĠEJJIN MILL-ANNIMALI LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BANDA OĦRA
06TAQSIMA II — PRODOTTI VEĠETALI
KAPITOLU 6 — SIĠAR ĦAJJIN U PJANTI OĦRAJN; BASAL, GĦERUQ U BĦALHOM; FJURI MAQTUGĦIN U FAXXINA ORNAMENTALI
KAPITOLU 7 — ĦAXIX U ĊERTI GĦERUQ U TUBERI TAJBIN GĦALL-IKEL
KAPITOLU 8 — FROTT U ĠEWŻ TAJBIN GĦALL-IKEL; QOXRA TAL-FROTT TAĊ-ĊITRU JEW TAL-BETTIEĦ
KAPITOLU 9 — KAFÈ, TE, MATÈ U ĦWAWAR
KAPITOLU 10 — ĊEREALI
KAPITOLU 11 — PRODOTTI TAL-INDUSTRIJA TAT-TĦIN; MALT; LAMTI; INULINA; GLUTINA TAL-QAMĦ
KAPITOLU 12 — ŻRIERAGĦ U FROTT ŻEJTNIN; DIVERSI ĦABB, ŻRIERAGĦ U FROTT; PJANTI INDUSTRIJALI JEW MEDIĊINALI; TIBEN U FORAĠĠ
KAPITOLU 13 — GOMMALAKKA; GOMOM, RAŻI, U MERAQ U ESTRATTI VEĠETALI OĦRAJN
KAPITOLU 14 — MATERJAL TAD-DFIR VEĠETALI; PRODOTTI VEĠETALI LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BANDA OĦRA
15TAQSIMA III — XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW VEĠETALI U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XAMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW VEĠETALI
KAPITOLU 15 — XAĦMIJIET U ŻJUT TAL-ANNIMALI JEW VEĠETALI U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XEMGĦAT TAL-ANNIMALI JEW VEĠETALI
16TAQSIMA IV — PREPARAZZJONIJIET TAL-IKEL; XARBIET, SPIRTI U ĦALL; TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK
KAPITOLU 16 — PREPARATI TA’ LAĦAM, TA’ ĦUT JEW TA’ KRUSTAĊEJ, MOLLUSKI JEW INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN
KAPITOLU 17 — ZOKKRIJIET U ĦLEWWIET TAZ-ZOKKOR
KAPITOLU 18 — KAWKAW U PREPARATI TAL-KAWKAW
KAPITOLU 19 — PREPARATI TAĊ-ĊEREALI, TAD-DQIQ, TAL-LAMTU JEW TAL-ĦALIB; PRODOTTI TAL-PASTIĊĊIERA
KAPITOLU 20 — PREPARATI TA’ ĦAXIX, FROTT, ĠEWŻ JEW PARTIJIET OĦRAJN TAL-PJANTI
KAPITOLU 21 — PREPARATI DIVERSI TAJBIN GĦALL-IKEL
KAPITOLU 22 — XARBIET, SPIRTI U ĦALL
KAPITOLU 23 — RESIDWI U SKART MILL-INDUSTRIJITAL-IKEL; FORAĠĠ TAL-ANNIMALI PPREPARAT
KAPITOLU 24 — TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK
25TAQSIMA V — PRODOTTI MINERALI
KAPITOLU 25 — MELĦ; KUBRIT; MATERJALI TAL-ART U ĠEBEL; MATERJALI TAT-TIKĦIL, ĠIR U SIMENT
KAPITOLU 26 — MINERALI MHUX MAĦDUMA, GAGAZZA U RMIED
KAPITOLU 27 — KARBURANTI MINERALI, ŻJUT MINERALI U PRODOTTI TAD-DISTILLAZZJONI TAGĦHOM; SUSTANZI BITUMINUŻI; XEMGĦAT MINERALI
28TAQSIMA VI — PRODOTTI TAL-INDUSTRIJA KIMIKA JEW DAWK RELATATI MAGĦHA
KAPITOLU 28 — SUSTANZI KIMIĊI INORGANIĊI; KOMPOSTI ORGANIĊI JEW INORGANIĊI TA’ METALLI PREZZJUŻI, TA’ METALLI TAL-MATERJALI TAL-ART RARI, TA’ ELEMENTI RADJUATTIVI JEW TA’ ISOTOPI
KAPITOLU 29 — SUSTANZI KIMIĊI ORGANIĊI
KAPITOLU 30 — PRODOTTI FARMAĊEWTIĊI
KAPITOLU 31 — FERTILIZZANTI
KAPITOLU 32 — ESTRATTI GĦALL-IKKONZAR JEW GĦAŻ-ŻBIGĦ; TANNINI U D-DERIVATTIVI TAGĦHOM; ŻEBGĦA, PIGMENTI U MATERJA KOLORANTI OĦRA; ŻEBGĦA U VERNIĊI; STOKK U MASTIĊI OĦRAJN; LINEK
KAPITOLU 33 — ŻJUT ESSENZJALI U REŻINOJDI; PREPARATI TAL-FWEJJAĦ, KOSMETIĊI JEW TAT-TWALETTA
KAPITOLU 34 — SAPUN, AĠENTI TENSJOATTIVI ORGANIĊI, PREPARATI GĦALL-ĦASIL, PREPARATI GĦAL-LUBRIKAZZJONI, XEMGĦAT ARTIFIĊJALI, XEMGĦAT IPPREPARATI, PREPARATI GĦALL-ILLOSTRAR JEW GĦALL-GĦORIK, XEMGĦAT U OĠĠETTI SIMILI, PASTES GĦALL-IMMUDELLAR, “XEMGĦAT DENTALI” U PREPARATI DENTALI B’BAŻI TA’ ĠIBS
KAPITOLU 35 — SUSTANZI ALBUMINOJDALI; LAMTI MODIFIKATI; KOLOL; ENŻIMI
KAPITOLU 36 — SPLUSSIVI; PRODOTTI PIROTEKNIĊI; SULFARINI; LIGI PIROFORIĊI; ĊERTI PREPARATI KOMBUSTIBBLI
KAPITOLU 37 — OĠĠETTI FOTOGRAFIĊI JEW ĊINEMATOGRAFIĊI
KAPITOLU 38 — DIVERSI PRODOTTI KIMIĊI
39TAQSIMA VII — PLASTIK U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU; LASTIKU U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU
KAPITOLU 39 — PLASTIK U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU
KAPITOLU 40 — LASTIKU U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU
41TAQSIMA VIII — ĠLUD GREZZI, ĠILDA, ĠLUD TAL-PELLIĊĊERIJA U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNHOM; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, HANDBAGS U KONTENITURI SIMILI OĠĠETTI TAL-MUSRANA TAL-ANNIMALI (GĦAJR IL-MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)
KAPITOLU 41 — ĠLUD GREZZI (GĦAJR IL-ĠLUD TAL-PELLIĊĊERIJA) U L-ĠILDA
KAPITOLU 42 — OĠĠETTI TAL-ĠILDA; OĠĠETTI TAS-SARĠ U TAX-XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, HANDBAGS U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI MAGĦMULIN MILL-MUSRANA TAL-ANNIMALI (GĦAJR MILL-MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)
KAPITOLU 43 — ĠLUD TAL-PELLIĊĊERIJA U FER ARTIFIĊJALI; PRODOTTI MAGĦMULIN MINNHOM
44TAQSIMA IX — INJAM U OĠĠETTI TAL-INJAM; KARBONJU TAL-INJAM; SUFRA U OĠĠETTI TAS-SUFRA; MANIFATTURA TAT-TIBNA, TAL-ISPARTU JEW TA’ MATERJALI OĦRA TAD-DFIR; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB
KAPITOLU 44 — INJAM U OĠĠETTI TAL-INJAM; KARBONJU TAL-INJAM
KAPITOLU 45 — SUFRA U OĠĠETTI TAS-SUFRA
KAPITOLU 46 — XOGĦLIJIET TAT-TIBNA, TAL-ISPARTU JEW TA’ MATERJALI TAD-DFIR OĦRAJN; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB
47TAQSIMA X — POLPA TAL-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U LAQX TAL-) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT; KARTA JEW KARTUN U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNHOM
KAPITOLU 47 — POLPA TAL-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U LAQX TAL-) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT
KAPITOLU 48 — KARTA U KARTUN; OĠĠETTI TAL-POLPA TAL-KARTA, TAL-KARTA JEW TAL-KARTUN
KAPITOLU 49 — KOTBA STAMPATI, GAZZETTI, STAMPI U PRODOTTI OĦRAJN TAL-INDUSTRIJA TAL-ISTAMPAR; MANUSKRITTI, TESTI TTAJPJATI U PJANTI
50TAQSIMA XI — TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI
KAPITOLU 50 — ĦARIR
KAPITOLU 51 — SUF, XAGĦAR FIN JEW AĦRAX TAL-ANNIMALI; RADEN U DRAPP MINSUĠIN MILL-KRIN
KAPITOLU 52 — QOTON
KAPITOLU 53 — FIBRI TESSILI VEĠETALI OĦRAJN; RADEN TAL-KARTA U DRAPPIJIET MINSUĠIN MIR-RADEN TAL-KARTA
KAPITOLU 54 — FILAMENTI MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem
KAPITOLU 55 — FIBRI STAPLE MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM
KAPITOLU 56 — WATTIET, FELTRU U DRAPPIJIET MHUX MINSUĠIN; RADEN SPEĊJALI; SPAG, KURDUNI, ĦBULA, U GUMNA U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM
KAPITOLU 57 — TWAPET U KISI TAL-ART TESSILI IEĦOR
KAPITOLU 58 — DRAPPIJIET MINSUĠIN SPEĊJALI; DRAPPIJIET TESSILI BIL-BŻIEBEŻ; TAPIZZERIJI; TBERFILIET; RAKKMU
KAPITOLU 59 — DRAPPIJIET TESSILI IMPRENJATI, MIKSIJIN, MGĦOTTIJIN JEW LAMINATI; OĠĠETTI TESSILI TA’ TIP ADDATTAT GĦALL-UŻU INDUSTRIJALI
KAPITOLU 60 — DRAPPIJIET INNITTJATI JEW MAĦDUMIN BIL-GANĊ
KAPITOLU 61 — OĠĠETTI TA’ LBIES U AĊĊESSORJI TAL-ĦWEJJEĠ, INNITTJATI JEW MAĦDUMIN BIL-GANĊ
KAPITOLU 62 — OĠĠETTI TAL-ILBIES U AĊĊESSORJI TAL-ĦWEJJEĠ, MHUX INNITTJATI U MHUX MAĦDUMIN BIL-GANĊ
KAPITOLU 63 — OĠĠETTI TESSILI OĦRAJN IMMANIFATTURATI; SETTIJIET; ILBIESI QODMA U OĠĠETTI TESSILI QODMA; ĊRARET
64TAQSIMA XII — XEDD IS-SAQAJN, XEDD IR-RAS, UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN GĦALL-MIXI, BSATEN-SIĠĠU, SWAT, FROSTINI U PARTIJIET TAGĦHOM; RIX IPPREPARAT U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNU; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI TA’ XAGĦAR UMAN
KAPITOLU 64 — XEDD IS-SAQAJN, GETTI U OĠĠETTI BĦALHOM; IL-PARTIJIET TA’ DAWN L-OĠĠETTI
KAPITOLU 65 — XEDD IR-RAS U L-PARTIJIET TIEGĦU
KAPITOLU 66 — UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN GĦALL-MIXI, BSATEN-SIĠĠU, FROSTI, FROSTINI U L-PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITOLU 67 — RIX U ŻAJBAR IPPREPARATI U OĠĠETTI MAGĦMULIN MIR-RIX JEW MIŻ-ŻAJBAR; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI MAGĦMULIN MIX-XAGĦAR TAL-BNIEDEM
68TAQSIMA XIII — OĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MAJKA JEW MATERJALI SIMILI; PRODOTTI TA’ ĊERAMIKA; ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ
KAPITOLU 68 — OĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MAJKA JEW MATERJALI SIMILI
KAPITOLU 69 — PRODOTTI TAĊ-ĊERAMIKA
KAPITOLU 70 — ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ
71TAQSIMA XIV — PERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMIPREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MLIBBSA B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNHOM, BIĠOTTERIJA; MUNITI
KAPITOLU 71 — PERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMIPREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MLIBBSA B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNHOM; BIĠOTTERIJA; MUNITI
72TAQSIMA XV — METALLI KOMUNI U OĠĠETTI MAGĦMULA MINN METALLI KOMUNI
KAPITOLU 72 — ĦADID U AZZAR
KAPITOLU 73 — OĠĠETTI TAL-ĦADID JEW TAL-AZZAR
KAPITOLU 74 — RAM U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU
KAPITOLU 75 — NIKIL U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU
KAPITOLU 76 — ALUMINJU U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU
KAPITOLU 78 — ĊOMB U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU
KAPITOLU 79 — ŻINGU U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU
KAPITOLU 80 — LANDA U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNHA
KAPITOLU 81 — METALLI OĦRAJN TA’ VALUR BAXX; ĊERMITI; OĠĠETTI MAGĦMULA MINNHOM
KAPITOLU 82 — GĦODOD, TAGĦMIR, POŻATI, MGĦAREF U FRIEKET, TA’ METALL KOMUNI; PARTIJIET TAGĦHOM TAL-METALL KOMUNI
KAPITOLU 83 — OĠĠETTI MIXXELLANJI TA’ METALLI KOMUNI
84TAQSIMA XVI — MAKKINARJU U APPARAT MEKKANIKU; TAGĦMIR ELETTRIKU; PARTIJIET TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU STAMPA U ĦOSS TELEVIŻIVI U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI
KAPITOLU 84 — REATTURI NUKLEARI, BOILERS, MAKKINARJU U APPARATI MEKKANIĊI; PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITOLU 85 — MAKKINARJU U TAGĦMIR ELETTRIKU U PARTIJIET TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS, STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU L-ISTAMPI U L-ĦOSS TAT-TELEVIŻJONI, U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI
86TAQSIMA XVII — VETTURI, INĠENJI TAL-AJRU, BASTIMENTI U TAGĦMIR TAT-TRASPORT ASSOĊJAT
KAPITOLU 86 — LOKOMOTTIVI TAL-LINJI FERROVJARJI JEW TAT-TRAMM, ROLLING STOCK U PARTS TAGĦHOM; FIXTURES U FITTINGS GĦALL-BINARJI JEW GĦAL-LINJI TAT-TRAMM U PARTS TAGĦHOM; TAGĦMIR TA’ SINJALAR MEKKANIKU TAT-TRAFFIKU (INKLUŻ ELETTRO-MEKKANIKU) TA’ KULL TIP
KAPITOLU 87 — VETTURI ĦLIEF ROLLING-STOCK TA’ LINJI FERROVIJI JEW TAT-TRAMM, U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITOLU 88 — INĠENJI TAL-AJRU, INĠENJI TAL-ISPAZJU, U PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITOLU 89 — BASTIMENTI, DGĦAJJES U STRUTTURI LI JŻOMMU F’WIĊĊ L-ILMA
90TAQSIMA XVIII — STRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ĊINEMATOGRAFIKU, TA’ KEJL, TA’ ĊĊEKKJAR, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIKU JEW KIRURĠIKU; ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TAL-IDEJN; STRUMENTI MUŻIKALI; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITOLU 90 — STRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ĊINEMATOGRAFIKU, GĦALL-KEJL, GĦALL-IĊĊEKKJAR, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIKU JEW KIRURĠIKU; PARTS U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITOLU 91 — ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TAL-IDEJN JEW TAL-BUT U PARTS TAGĦHOM
KAPITOLU 92 — STRUMENTI MUŻIKALI; PARTS U AĊĊESSORJI TA’ OĠĠETTI BĦAL DAWN
93TAQSIMA XIX — ARMI U MUNIZZJON; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITOLU 93 — ARMI U MUNIZZJON; PARTS U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
94TAQSIMA XX — OĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI
KAPITOLU 94 — GĦAMARA; FRIEX, SAQQIJIET, IRFID GĦAS-SAQQIJIET, CUSHIONS U ARREDAMENT SIMILI MIMLI; LAMPI U FITTINGS TAT-TIDWIL MHUX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BANDA OĦRA; SINJALI MDAWLIN, PJANĊI TAL-ISMIJIET IMDAWLIN U BĦALHOM; BINI PREFABBRIKAT
KAPITOLU 95 — ĠUGARELLI, LOGĦOB U OĠĠETTI GĦALL-ISPORT; PARTS U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITOLU 96 — OĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI
97TAQSIMA XXI — XOGĦLIJIET TAL-ARTI, BIĊĊIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET
KAPITOLU 97 — XOGĦLIJIET TAL-ARTI, BIĊĊIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET
KAPITLU 98 — MAKKINARJU INDUSTRIJALI KOMPLET