Taric.pro

Find all customs tariff numbers and harmonized codes from the European external trade statistics

Caută
Search HS Code and title. You can combine number and text, like 'Chemically'

CodeName
01SECȚIUNEA I — ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
CAPITOLUL 1 — ANIMALE VII
CAPITOLUL 2 — CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE
CAPITOLUL 3 — PEȘTI ȘI CRUSTACEE, MOLUȘTE ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE
CAPITOLUL 4 — LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE
CAPITOLUL 5 — ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE
06SECȚIUNEA II — PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
CAPITOLUL 6 — PLANTE VII ȘI PRODUSE DE FLORICULTURĂ
CAPITOLUL 7 — LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ȘI TUBERCULI, ALIMENTARE
CAPITOLUL 8 — FRUCTE COMESTIBILE; COJI DE CITRICE SAU DE PEPENI
CAPITOLUL 9 — CAFEA, CEAI, MATÉ ȘI MIRODENII
CAPITOLUL 10 — CEREALE
CAPITOLUL 11 — PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUI; MALȚ; AMIDON ȘI FECULE; INULINĂ; GLUTEN DE GRÂU
CAPITOLUL 12 — SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINȚE ȘI FRUCTE DIVERSE; PLANTE INDUSTRIALE SAU MEDICINALE; PAIE ȘI FURAJE
CAPITOLUL 13 — GUME, RĂȘINI ȘI ALTE SEVE ȘI EXTRACTE VEGETALE
CAPITOLUL 14 — MATERIALE PENTRU ÎMPLETIT ȘI ALTE PRODUSE DE ORIGINE VEGETALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE
15SECȚIUNEA III — GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
CAPITOLUL 15 — GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
16SECȚIUNEA IV — PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI
CAPITOLUL 16 — PREPARATE DIN CARNE, DIN PEȘTE SAU DIN CRUSTACEE, DIN MOLUȘTE SAU DIN ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE
CAPITOLUL 17 — ZAHARURI ȘI PRODUSE ZAHAROASE
CAPITOLUL 18 — CACAO ȘI PREPARATE DIN CACAO
CAPITOLUL 19 — PREPARATE PE BAZĂ DE CEREALE, DE FĂINĂ, DE AMIDON, DE FECULE SAU DE LAPTE; PRODUSE DE PATISERIE
CAPITOLUL 20 — PREPARATE DIN LEGUME, DIN FRUCTE SAU DIN ALTE PĂRȚI DE PLANTE
CAPITOLUL 21 — PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE
CAPITOLUL 22 — BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET
CAPITOLUL 23 — REZIDUURI ȘI DEȘEURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; ALIMENTE PREPARATE PENTRU ANIMALE
CAPITOLUL 24 — TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI
25SECȚIUNEA V — PRODUSE MINERALE
CAPITOLUL 25 — SARE; SULF; PĂMÂNTURI ȘI PIETRE; IPSOS, VAR ȘI CIMENT
CAPITOLUL 26 — MINEREURI, ZGURĂ ȘI CENUȘĂ
CAPITOLUL 27 — COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ȘI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARĂ MINERALĂ
28SECȚIUNEA VI — PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE
CAPITOLUL 28 — PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUȘI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PREȚIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PĂMÂNTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR
CAPITOLUL 29 — PRODUSE CHIMICE ORGANICE
CAPITOLUL 30 — PRODUSE FARMACEUTICE
CAPITOLUL 31 — ÎNGRĂȘĂMINTE
CAPITOLUL 32 — EXTRACTE TANANTE SAU COLORANTE; TANINI ȘI DERIVAȚII LOR; PIGMENȚI ȘI ALTE SUBSTANȚE COLORANTE; VOPSELE ȘI LACURI; MASTICURI; CERNELURI
CAPITOLUL 33 — ULEIURI ESENȚIALE ȘI REZINOIDE; PRODUSE PREPARATE DE PARFUMERIE SAU DE TOALETĂ ȘI PREPARATE COSMETICE
CAPITOLUL 34 — SĂPUNURI, AGENȚI DE SUPRAFAȚĂ ORGANICI, PREPARATE PENTRU SPĂLAT, PREPARATE LUBRIFIANTE, CEARĂ ARTIFICIALĂ, CEARĂ PREPARATĂ, PRODUSE PENTRU ÎNTREȚINERE, LUMÂNĂRI ȘI ARTICOLE SIMILARE, PASTE PENTRU MODELARE, „CEARĂ DENTARĂ” ȘI PREPARATE DENTARE PE BAZĂ DE IPSOS
CAPITOLUL 35 — SUBSTANȚE ALBUMINOIDE; PRODUSE PE BAZĂ DE AMIDON SAU DE FECULE MODIFICATE; CLEIURI; ENZIME
CAPITOLUL 36 — PULBERI ȘI EXPLOZIVI; ARTICOLE DE PIROTEHNIE; CHIBRITURI; ALIAJE PIROFORICE; MATERIALE INFLAMABILE
CAPITOLUL 37 — PRODUSE FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE
CAPITOLUL 38 — PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE
39SECȚIUNEA VII — MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC
CAPITOLUL 39 — MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC
CAPITOLUL 40 — CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC
41SECȚIUNEA VIII — PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANĂ ȘI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE)
CAPITOLUL 41 — PIEI BRUTE (ALTELE DECÂT PIEILE CU BLANĂ) ȘI PIEI FINITE
CAPITOLUL 42 — OBIECTE DIN PIELE; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE)
CAPITOLUL 43 — BLĂNURI ȘI BLĂNURI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN ACESTEA
44SECȚIUNEA IX — LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ; ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE
CAPITOLUL 44 — LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN
CAPITOLUL 45 — PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ
CAPITOLUL 46 — ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE
47SECȚIUNEA X — PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA
CAPITOLUL 47 — PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ)
CAPITOLUL 48 — HÂRTIE ȘI CARTON; ARTICOLE DIN PASTĂ DE CELULOZĂ, DIN HÂRTIE SAU DIN CARTON
CAPITOLUL 49 — CĂRȚI, ZIARE, IMAGINI IMPRIMATE ȘI ALTE PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE IMPRIMARE; MANUSCRISE, TEXTE DACTILOGRAFIATE ȘI SCHIȚE SAU PLANURI
50SECȚIUNEA XI — MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
CAPITOLUL 50 — MĂTASE
CAPITOLUL 51 — LÂNĂ, PĂR FIN SAU GROSIER DE ANIMALE; FIRE ȘI ȚESĂTURI DIN PĂR DE CAL
CAPITOLUL 52 — BUMBAC
CAPITOLUL 53 — ALTE FIBRE TEXTILE VEGETALE; FIRE DIN HÂRTIE ȘI ȚESĂTURI DIN FIRE DE HÂRTIE
CAPITOLUL 54 — FILAMENTE SINTETICE SAU ARTIFICIALE; BENZI ȘI FORME SIMILARE DIN MATERIALE TEXTILE SINTETICE SAU ARTIFICIALE
CAPITOLUL 55 — FIBRE SINTETICE SAU ARTIFICIALE DISCONTINUE
CAPITOLUL 56 — VATĂ, PÂSLĂ ȘI MATERIALE NEȚESUTE; FIRE SPECIALE; SFORI, FUNII, FRÂNGHII, ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA
CAPITOLUL 57 — COVOARE ȘI ALTE ACOPERITOARE DE PODEA DIN MATERIALE TEXTILE
CAPITOLUL 58 — ȚESĂTURI SPECIALE; ȚESĂTURI CU SMOCURI; DANTELE; TAPISERII; PASMANTERII; BRODERII
CAPITOLUL 59 — ȚESĂTURI IMPREGNATE, ÎMBRĂCATE, ACOPERITE SAU STRATIFICATE; ARTICOLE TEHNICE DIN MATERIALE TEXTILE
CAPITOLUL 60 — MATERIALE TRICOTATE SAU CROȘETATE
CAPITOLUL 61 — ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ACCESORII DE ÎMBRĂCĂMINTE, TRICOTATE SAU CROȘETATE
CAPITOLUL 62 — ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ACCESORII DE ÎMBRĂCĂMINTE, ALTELE DECÂT CELE TRICOTATE SAU CROȘETATE
CAPITOLUL 63 — ALTE ARTICOLE TEXTILE CONFECȚIONATE; SETURI; ÎMBRĂCĂMINTE PURTATĂ SAU UZATĂ ȘI ARTICOLE TEXTILE PURTATE SAU UZATE; ZDRENȚE
64SECȚIUNEA XII — ÎNCĂLȚĂMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
CAPITOLUL 64 — ÎNCĂLȚĂMINTE, GHETRE ȘI ARTICOLE SIMILARE; PĂRȚI ALE ACESTOR ARTICOLE
CAPITOLUL 65 — OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA
CAPITOLUL 66 — UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BASTOANE-SCAUN, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA
CAPITOLUL 67 — PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN PENE SAU DIN PUF; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
68SECȚIUNEA XIII — ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ
CAPITOLUL 68 — ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE
CAPITOLUL 69 — PRODUSE CERAMICE
CAPITOLUL 70 — STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ
71SECȚIUNEA XIV — PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE
CAPITOLUL 71 — PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE
72SECȚIUNEA XV — METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE
CAPITOLUL 72 — FONTĂ, FIER ȘI OȚEL
CAPITOLUL 73 — ARTICOLE DIN FONTĂ, DIN FIER SAU DIN OȚEL
CAPITOLUL 74 — CUPRU ȘI ARTICOLE DIN CUPRU
CAPITOLUL 75 — NICHEL ȘI ARTICOLE DIN NICHEL
CAPITOLUL 76 — ALUMINIU ȘI ARTICOLE DIN ALUMINIU
CAPITOLUL 78 — PLUMB ȘI ARTICOLE DIN PLUMB
CAPITOLUL 79 — ZINC ȘI ARTICOLE DIN ZINC
CAPITOLUL 80 — STANIU ȘI ARTICOLE DIN STANIU
CAPITOLUL 81 — ALTE METALE COMUNE; METALOCERAMICE; ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
CAPITOLUL 82 — UNELTE ȘI SCULE, ARTICOLE DE CUȚITĂRIE ȘI TACÂMURI, DIN METALE COMUNE; PĂRȚI ALE ACESTOR ARTICOLE, DIN METALE COMUNE
CAPITOLUL 83 — ARTICOLE DIVERSE DIN METALE COMUNE
84SECȚIUNEA XVI — MAȘINI ȘI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ȘI SUNET DE TELEVIZIUNE ȘI PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE
CAPITOLUL 84 — REACTOARE NUCLEARE, CAZANE, MAȘINI, APARATE ȘI DISPOZITIVE MECANICE; PĂRȚI ALE ACESTORA
CAPITOLUL 85 — MAȘINI, APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINE ȘI SUNET; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE
86SECȚIUNEA XVII — MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE
CAPITOLUL 86 — VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU CĂILE FERATE SAU SIMILARE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE MECANICE (INCLUSIV ELECTROMECANICE) DE SEMNALIZARE A TRAFICULUI
CAPITOLUL 87 — VEHICULE TERESTRE, ALTELE DECÂT MATERIALUL RULANT DE CALE FERATĂ ȘI TRAMVAI; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
CAPITOLUL 88 — VEHICULE AERIENE, NAVE SPAȚIALE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA
CAPITOLUL 89 — VAPOARE, NAVE ȘI DISPOZITIVE PLUTITOARE
90SECȚIUNEA XVIII — INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
CAPITOLUL 90 — INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
CAPITOLUL 91 — CEASORNICĂRIE
CAPITOLUL 92 — INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
93SECȚIUNEA XIX — ARME, MUNIȚIE, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
CAPITOLUL 93 — ARME, MUNIȚIE, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
94SECȚIUNEA XX — MĂRFURI ȘI PRODUSE DIVERSE
CAPITOLUL 94 — MOBILĂ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL; ARTICOLE DE PAT ȘI SIMILARE; APARATE DE ILUMINAT NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE; LĂMPI PENTRU RECLAME LUMINOASE, ÎNSEMNE LUMINOASE, PLĂCI INDICATOARE LUMINOASE ȘI ARTICOLE SIMILARE; CONSTRUCȚII PREFABRICATE
CAPITOLUL 95 — JUCĂRII, JOCURI, ARTICOLE PENTRU DIVERTISMENT SAU PENTRU SPORT; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
CAPITOLUL 96 — ARTICOLE DIVERSE
97SECȚIUNEA XXI — OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI
CAPITOLUL 97 — OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚl
CAPITOLUL 98 — FABRICI COMPLETE