Taric.pro

Find all customs tariff numbers and harmonized codes from the European external trade statistics

Vyhľadávanie
Search HS Code and title. You can combine number and text, like 'Chemically'

CodeMeno
01I. TRIEDA  — ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY
1. KAPITOLA — ŽIVÉ ZVIERATÁ
2. KAPITOLA — MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY
3. KAPITOLA — RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE
4. KAPITOLA — MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
5. KAPITOLA — PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
06II. TRIEDA  — RASTLINNÉ VÝROBKY
6. KAPITOLA — ŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVETINY A OKRASNÉ LÍSTIE
7. KAPITOLA — ZELENINA, JEDLÉ RASTLINY, KORENE A HĽUZY
8. KAPITOLA — JEDLÉ OVOCIE A ORECHY; ŠUPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÓNOV
9. KAPITOLA — KÁVA, ČAJ, MATÉ A KORENINY
10. KAPITOLA — OBILNINY
11. KAPITOLA — MLYNÁRSKE VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULÍN; PŠENIČNÝ LEPOK
12. KAPITOLA — OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY; RÔZNE ZRNÁ, SEMENÁ A PLODY; PRIEMYSELNÉ ALEBO LIEČIVÉ RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY
13. KAPITOLA — ŠELAK; GUMY, ŽIVICE A OSTATNÉ RASTLINNÉ ŠŤAVY A VÝŤAŽKY
14. KAPITOLA — RASTLINNÉ PLETACIE MATERIÁLY; PRODUKTY RASTLINNÉHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
15III. TRIEDA  — ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY
15. KAPITOLA — ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY
16IV. TRIEDA  — PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU
16. KAPITOLA — PRÍPRAVKY Z MÄSA, RÝB ALEBO KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV
17. KAPITOLA — CUKOR A CUKROVINKY
18. KAPITOLA — KAKAO A PRÍPRAVKY Z KAKAA
19. KAPITOLA — PRÍPRAVKY Z OBILNÍN, MÚKY, ŠKROBU ALEBO MLIEKA; CUKRÁRSKE VÝROBKY
20. KAPITOLA — PRÍPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN
21. KAPITOLA — RÔZNE JEDLÉ PRÍPRAVKY
22. KAPITOLA — NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT
23. KAPITOLA — ZVYŠKY A ODPAD Z POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU; PRIPRAVENÉ KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ
24. KAPITOLA — TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU
25V. TRIEDA  — NERASTNÉ VÝROBKY
25. KAPITOLA — SOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT
26. KAPITOLA — RUDY, TROSKY A POPOLY
27. KAPITOLA — NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A VÝROBKY Z ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY
28VI. TRIEDA  — VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU
28. KAPITOLA — ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ ALEBO ORGANICKÉ ZLÚČENINY DRAHÝCH KOVOV, KOVOV VZÁCNYCH ZEMÍN, RÁDIOAKTÍVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV
29. KAPITOLA — ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE
30. KAPITOLA — FARMACEUTICKÉ VÝROBKY
31. KAPITOLA — HNOJIVÁ
32. KAPITOLA — TRIESLOVINOVÉ ALEBO FARBIARSKE VÝŤAŽKY; TANÍNY A ICH DERIVÁTY; FARBIVÁ, PIGMENTY A OSTATNÉ FARBIACE LÁTKY; NÁTEROVÉ FARBY A LAKY; TMELY; ATRAMENTY
33. KAPITOLA — SILICE A REZINOIDY; VOŇAVKÁRSKE, KOZMETICKÉ ALEBO TOALETNÉ PRÍPRAVKY
34. KAPITOLA — MYDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY, PRACIE PRÍPRAVKY, MAZACIE PRÍPRAVKY, UMELÉ VOSKY, PRIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTIACE ALEBO ČISTIACE PRÍPRAVKY, SVIEČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOVACIE PASTY, ZUBNÉ VOSKY A ZUBNÉ PRÍPRAVKY NA ZÁKLADE SADRY
35. KAPITOLA — BIELKOVINOVÉ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; GLEJE; ENZÝMY
36. KAPITOLA — VÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ ZLIATINY; NIEKTORÉ HORĽAVÉ PRÍPRAVKY
37. KAPITOLA — FOTOGRAFICKÝ ALEBO KINEMATOGRAFICKÝ TOVAR
38. KAPITOLA — RÔZNE CHEMICKÉ VÝROBKY
39VII. TRIEDA  — PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO
39. KAPITOLA — PLASTY A VÝROBKY Z NICH
40. KAPITOLA — KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO
41VIII. TRIEDA  — SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)
41. KAPITOLA — SUROVÉ KOŽE A KOŽKY (INÉ AKO KOŽUŠINY) A USNE
42. KAPITOLA — VÝROBKY Z USNE; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)
43. KAPITOLA — KOŽUŠINY A UMELÉ KOŽUŠINY; VÝROBKY Z NICH
44IX. TRIEDA  — DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÚTENÉ VÝROBKY
44. KAPITOLA — DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE
45. KAPITOLA — KOROK A VÝROBKY Z KORKU
46. KAPITOLA — VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÚTENÉ VÝROBKY
47X. TRIEDA  — VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNITÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A VÝROBKY Z NICH
47. KAPITOLA — VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNITÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA
48. KAPITOLA — PAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIEROVINY, PAPIERA ALEBO LEPENKY
49. KAPITOLA — TLAČENÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATNÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY
50XI. TRIEDA  — TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY
50. KAPITOLA — HODVÁB
51. KAPITOLA — VLNA, JEMNÉ ALEBO HRUBÉ CHLPY ZVIERAT; PRIADZA Z VLÁSIA A TKANINY Z VLÁSIA
52. KAPITOLA — BAVLNA
53. KAPITOLA — OSTATNÉ RASTLINNÉ TEXTILNÉ VLÁKNA; PAPIEROVÁ PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE
54. KAPITOLA — CHEMICKÉ VLÁKNA; pásik a podobné tvary z chemických textilných materiálov
55. KAPITOLA — CHEMICKÉ STRIŽNÉ VLÁKNA
56. KAPITOLA — VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTÍLIE; ŠPECIÁLNE PRIADZE; MOTÚZY, ŠNÚRY, POVRAZY A LANÁ A VÝROBKY Z NICH
57. KAPITOLA — KOBERCE A OSTATNÉ TEXTILNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
58. KAPITOLA — ŠPECIÁLNE TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTÍLIE; ČIPKY; TAPISÉRIE; PRAMIKÁRSKE VÝROBKY; VÝŠIVKY
59. KAPITOLA — IMPREGNOVANÉ, POTIAHNUTÉ, POKRYTÉ ALEBO LAMINOVANÉ TEXTÍLIE; TEXTILNÉ VÝROBKY VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY
60. KAPITOLA — PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ TEXTÍLIE
61. KAPITOLA — ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ
62. KAPITOLA — ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, NEPLETENÉ ALEBO NEHÁČKOVANÉ
63. KAPITOLA — OSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; SÚPRAVY; OBNOSENÉ ODEVY A OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY
64XII. TRIEDA  — OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A VÝROBKY Z NEHO ZHOTOVENÉ; UMELÉ KVETINY; VÝROBKY Z ĽUDSKÝCH VLASOV
64. KAPITOLA — OBUV, GAMAŠE A PODOBNÉ VÝROBKY; ČASTI TÝCHTO VÝROBKOV
65. KAPITOLA — POKRÝVKY HLAVY A ICH ČASTI
66. KAPITOLA — DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI
67. KAPITOLA — UPRAVENÉ PERIE A PÁPERIE A VÝROBKY Z PERIA ALEBO PÁPERIA; UMELÉ KVETINY; VÝROBKY Z ĽUDSKÝCH VLASOV
68XIII. TRIEDA  — VÝROBKY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR
68. KAPITOLA — VÝROBKY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV
69. KAPITOLA — KERAMICKÉ VÝROBKY
70. KAPITOLA — SKLO A SKLENENÝ TOVAR
71XIV. TRIEDA  — PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI, A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE
71. KAPITOLA — PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI, A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE
72XV. TRIEDA  — ZÁKLADNÉ KOVY A VÝROBKY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV
72. KAPITOLA — ŽELEZO A OCEĽ
73. KAPITOLA — VÝROBKY ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE
74. KAPITOLA — MEĎ A VÝROBKY Z NEJ
75. KAPITOLA — NIKEL A VÝROBKY Z NEHO
76. KAPITOLA — HLINÍK A VÝROBKY Z NEHO
78. KAPITOLA — OLOVO A VÝROBKY Z NEHO
79. KAPITOLA — ZINOK A VÝROBKY Z NEHO
80. KAPITOLA — CÍN A VÝROBKY Z NEHO
81. KAPITOLA — OSTATNÉ ZÁKLADNÉ KOVY; CERMETY; VÝROBKY Z NICH
82. KAPITOLA — NÁSTROJE, NÁRADIE, NOŽIARSKY TOVAR, LYŽICE A VIDLIČKY, ZO ZÁKLADNÉHO KOVU; ICH ČASTI A SÚČASTI ZO ZÁKLADNÉHO KOVU
83. KAPITOLA — RÔZNE VÝROBKY ZO ZÁKLADNÉHO KOVU
84XVI. TRIEDA  — STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TAKÉHOTO TOVARU
84. KAPITOLA — JADROVÉ REAKTORY, KOTLY, STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI
85. KAPITOLA — ELEKTRICKÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO PRÍSTROJOV
86XVII. TRIEDA  — VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRIDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA
86. KAPITOLA — ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ LOKOMOTÍVY, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ A ICH ČASTI A SÚČASTI; ZVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL ŽELEZNIČNÝCH ALEBO ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ A JEHO ČASTI A SÚČASTI; MECHANICKÉ (VRÁTANE ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA VŠETKÝCH DRUHOV
87. KAPITOLA — VOZIDLÁ, INÉ AKO ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, A ICH ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
88. KAPITOLA — LIETADLÁ, KOZMICKÉ LODE A ICH ČASTI A SÚČASTI
89. KAPITOLA — LODE, ČLNY A PLÁVAJÚCE KONŠTRUKCIE
90XVIII. TRIEDA  — NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
90. KAPITOLA — NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
91. KAPITOLA — HODINY A HODINKY A ICH ČASTI A SÚČASTI
92. KAPITOLA — HUDOBNÉ NÁSTROJE; ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV
93XIX. TRIEDA  — ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
93. KAPITOLA — ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
94XX. TRIEDA  — RÔZNE VÝROBKY
94. KAPITOLA — NÁBYTOK; POSTEĽOVINY, MATRACE, MATRACOVÉ PODLOŽKY, VANKÚŠE A PODOBNÉ VYPCHATÉ POTREBY; SVIETIDLÁ A PRÍSLUŠENSTVO SVIETIDIEL INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ; SVETELNÉ REKLAMY, SVETELNÉ ZNAKY A ZNAČKY, SVETELNÉ OZNAMOVACIE TABULE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY
95. KAPITOLA — HRAČKY, HRY A ŠPORTOVÉ POTREBY; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
96. KAPITOLA — RÔZNE VÝROBKY
97XXI. TRIEDA  — UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI
97. KAPITOLA — UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI
KAPITOLA 98 — KOMPLETNÉ PRIEMYSELNÉ PODNIKY