Taric.pro

Find all customs tariff numbers and harmonized codes from the European external trade statistics

Išči
Search HS Code and title. You can combine number and text, like 'Chemically'

CodeName
01ODDELEK I — ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA
POGLAVJE 1 — ŽIVE ŽIVALI
POGLAVJE 2 — MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI
POGLAVJE 3 — RIBE IN RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI
POGLAVJE 4 — MLEČNI PROIZVODI; PTIČJA JAJCA; NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU
POGLAVJE 5 — PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU
06ODDELEK II — RASTLINSKI PROIZVODI
POGLAVJE 6 — ŽIVO DREVJE IN DRUGE RASTLINE; ČEBULICE, KORENINE IN PODOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE
POGLAVJE 7 — UŽITNE VRTNINE, NEKATERI KORENI IN GOMOLJI
POGLAVJE 8 — UŽITNO SADJE IN OREŠKI; LUPINE AGRUMOV ALI MELON
POGLAVJE 9 — KAVA, PRAVI ČAJ, MATÉ ČAJ IN ZAČIMBE
POGLAVJE 10 — ŽITA
POGLAVJE 11 — PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INULIN; PŠENIČNI GLUTEN
POGLAVJE 12 — OLJNA SEMENA IN PLODOVI; RAZLIČNA ZRNA, SEMENA IN PLODOVI; INDUSTRIJSKE ALI ZDRAVILNE RASTLINE; SLAMA IN KRMA
POGLAVJE 13 — ŠELAK; GUME, SMOLE IN DRUGI RASTLINSKI SOKOVI IN EKSTRAKTI
POGLAVJE 14 — RASTLINSKI MATERIALI ZA PLETARSTVO; RASTLINSKI PROIZVODI, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU
15ODDELEK III — MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA
POGLAVJE 15 — MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA
16ODDELEK IV — PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI
POGLAVJE 16 — IZDELKI IZ MESA, RIB ALI RAKOV, MEHKUŽCEV ALI DRUGIH VODNIH NEVRETENČARJEV
POGLAVJE 17 — SLADKORJI IN SLADKORNI PROIZVODI
POGLAVJE 18 — KAKAV IN KAKAVOVI PROIZVODI
POGLAVJE 19 — PROIZVODI IZ ŽIT, MOKE, ŠKROBA ALI MLEKA; SLAŠČIČARSKI PROIZVODI
POGLAVJE 20 — PROIZVODI IZ VRTNIN, SADJA, OREŠKOV ALI DRUGIH DELOV RASTLIN
POGLAVJE 21 — RAZNA ŽIVILA
POGLAVJE 22 — PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS
POGLAVJE 23 — OSTANKI IN ODPADKI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PRIPRAVLJENA KRMA ZA ŽIVALI
POGLAVJE 24 — TOBAK IN IZDELANI TOBAČNI NADOMESTKI
25ODDELEK V — MINERALNI PROIZVODI
POGLAVJE 25 — SOL; ŽVEPLO; ZEMLJINE IN KAMEN; MAVČNI MATERIALI, APNO IN CEMENT
POGLAVJE 26 — RUDE, ŽLINDRE IN PEPELI
POGLAVJE 27 — MINERALNA GORIVA, MINERALNA OLJA IN PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMINOZNE SNOVI; MINERALNI VOSKI
28ODDELEK VI — PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ
POGLAVJE 28 — ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKE ALI ANORGANSKE SPOJINE PLEMENITIH KOVIN, REDKIH ZEMELJSKIH KOVIN, RADIOAKTIVNIH ELEMENTOV ALI IZOTOPOV
POGLAVJE 29 — ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI
POGLAVJE 30 — FARMACEVTSKI IZDELKI
POGLAVJE 31 — GNOJILA
POGLAVJE 32 — EKSTRAKTI ZA STROJENJE ALI BARVANJE; TANINI IN NJIHOVI DERIVATI; BARVILA, PIGMENTI IN DRUGE BARVILNE SNOVI; BARVE IN LAKI; KITI IN DRUGE TESNILNE MASE; TISKARSKE BARVE IN ČRNILA
POGLAVJE 33 — ETERIČNA OLJA IN REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIČNI ALI TOALETNI IZDELKI
POGLAVJE 34 — MILA, ORGANSKA POVRŠINSKO AKTIVNA SREDSTVA, PRALNI PREPARATI, MAZALNI PREPARATI, UMETNI VOSKI, PRIPRAVLJENI VOSKI, PREPARATI ZA LOŠČENJE ALI ČIŠČENJE, SVEČE IN PODOBNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE IN „ZOBARSKI VOSKI“ TER ZOBARSKI PREPARATI NA OSNOVI MAVCA
POGLAVJE 35 — BELJAKOVINSKE SNOVI; MODIFICIRANI ŠKROBI; LEPILA; ENCIMI
POGLAVJE 36 — RAZSTRELIVA; PIROTEHNIČNI PROIZVODI; VŽIGALICE; PIROFORNE ZLITINE; NEKATERI VNETLJIVI PREPARATI
POGLAVJE 37 — PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE IN KINEMATOGRAFSKE NAMENE
POGLAVJE 38 — RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI
39ODDELEK VII — PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS; KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME
POGLAVJE 39 — PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS
POGLAVJE 40 — KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME
41ODDELEK VIII — SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE, USNJE, KRZNA IN KRZNENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV (RAZEN IZ SVILENEGA KATGUTA)
POGLAVJE 41 — SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE (RAZEN KRZNA) IN USNJE
POGLAVJE 42 — USNJENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV (RAZEN IZ SVILENEGA KATGUTA)
POGLAVJE 43 — NARAVNO IN UMETNO KRZNO; KRZNENI IZDELKI
44ODDELEK IX — LES IN LESNI IZDELKI; OGLJE; PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI; IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI
POGLAVJE 44 — LES IN LESNI IZDELKI; LESNO OGLJE
POGLAVJE 45 — PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI
POGLAVJE 46 — IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI
47ODDELEK X — CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI); PAPIR IN KARTON, PAPIRNI IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI
POGLAVJE 47 — CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI)
POGLAVJE 48 — PAPIR IN KARTON; IZDELKI IZ PAPIRNE MASE, PAPIRJA ALI KARTONA
POGLAVJE 49 — TISKANE KNJIGE, ČASOPISI, SLIKE IN DRUGI PROIZVODI GRAFIČNE INDUSTRIJE; ROKOPISI, TIPKANA BESEDILA IN NAČRTI
50ODDELEK XI — TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI
POGLAVJE 50 — SVILA
POGLAVJE 51 — VOLNA, FINA ALI GROBA ŽIVALSKA DLAKA; PREJA IN TKANINE IZ KONJSKE ŽIME
POGLAVJE 52 — BOMBAŽ
POGLAVJE 53 — DRUGA RASTLINSKA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREJA IN TKANINE IZ PAPIRNE PREJE
POGLAVJE 54 — SINTETIČNI ALI UMETNI FILAMENTI; trakovi in podobno iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih materialov
POGLAVJE 55 — UMETNA IN SINTETIČNA REZANA VLAKNA
POGLAVJE 56 — VATA, KLOBUČEVINA IN NETKAN TEKSTIL; SPECIALNE PREJE; DVONITNE VRVI, VRVJE, MOTVOZI, KONOPCI IN KABLI TER IZ NJIH IZDELANI PROIZVODI
POGLAVJE 57 — PREPROGE IN DRUGA TEKSTILNA TALNA PREKRIVALA
POGLAVJE 58 — SPECIALNE TKANINE; TAFTANI TEKSTILNI MATERIALI; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMENTERIJA; VEZENINE
POGLAVJE 59 — TEKSTILNI MATERIALI, IMPREGNIRANI, PREMAZANI, PREVLEČENI, PREKRITI ALI LAMINIRANI; TEKSTILNI IZDELKI, PRIMERNI ZA TEHNIČNE NAMENE
POGLAVJE 60 — PLETENI ALI KVAČKANI MATERIALI
POGLAVJE 61 — OBLAČILNI IZDELKI IN OBLAČILNI DODATKI, PLETENI ALI KVAČKANI
POGLAVJE 62 — OBLAČILNI IZDELKI IN OBLAČILNI DODATKI, NEPLETENI ALI NEKVAČKANI
POGLAVJE 63 — DRUGI GOTOVI TEKSTILNI IZDELKI; KOMPLETI; RABLJENA OBLAČILA IN RABLJENI TEKSTILNI IZDELKI; KRPE
64ODDELEK XII — OBUTEV, POKRIVALA, DEŽNIKI, SONČNIKI, SPREHAJALNE PALICE, PALICE-STOLČKI, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI DELI; PREPARIRANO PERJE IN IZDELKI IZ PERJA; UMETNO CVETJE; IZDELKI IZ ČLOVEŠKIH LAS
POGLAVJE 64 — OBUTEV, GAMAŠE IN PODOBNI IZDELKI; DELI TEH IZDELKOV
POGLAVJE 65 — POKRIVALA IN NJIHOVI DELI
POGLAVJE 66 — DEŽNIKI, SONČNIKI, SPREHAJALNE PALICE, PALICE-STOLČKI, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI DELI
POGLAVJE 67 — PREPARIRANO PERJE IN PUH IN IZDELKI IZ PERJA ALI PUHA; UMETNO CVETJE; IZDELKI IZ ČLOVEŠKIH LAS
68ODDELEK XIII — IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI
POGLAVJE 68 — IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV
POGLAVJE 69 — KERAMIČNI IZDELKI
POGLAVJE 70 — STEKLO IN STEKLENI IZDELKI
71ODDELEK XIV — NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI, DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI
POGLAVJE 71 — NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI, DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI
72ODDELEK XV — NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN
POGLAVJE 72 — ŽELEZO IN JEKLO
POGLAVJE 73 — IZDELKI IZ ŽELEZA IN JEKLA
POGLAVJE 74 — BAKER IN BAKRENI IZDELKI
POGLAVJE 75 — NIKELJ IN NIKLJEVI IZDELKI
POGLAVJE 76 — ALUMINIJ IN ALUMINIJASTI IZDELKI
POGLAVJE 78 — SVINEC IN SVINČENI IZDELKI
POGLAVJE 79 — CINK IN CINKOVI IZDELKI
POGLAVJE 80 — KOSITER IN KOSITRNI IZDELKI
POGLAVJE 81 — DRUGE NAVADNE KOVINE; KERMETI; NJIHOVI IZDELKI
POGLAVJE 82 — ORODJE, NOŽARSKI IZDELKI, ŽLICE IN VILICE IZ NAVADNIH KOVIN; NJIHOVI DELI IZ NAVADNIH KOVIN
POGLAVJE 83 — RAZNI IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN
84ODDELEK XVI — STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNIŠKA OPREMA; NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN PRIBOR ZA TE PROIZVODE
POGLAVJE 84 — JEDRSKI REAKTORJI, KOTLI, STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; NJIHOVI DELI
POGLAVJE 85 — ELEKTRIČNI STROJI IN OPREMA TER NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE ALI REPRODUKCIJO SLIKE IN ZVOKA TER DELI IN PRIBOR ZA TE IZDELKE
86ODDELEK XVII — VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA
POGLAVJE 86 — ŽELEZNIŠKE IN TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, TIRNA VOZILA IN NJIHOVI DELI; ŽELEZNIŠKI IN TRAMVAJSKI TIRNI SKLOPI IN PRIBOR TER NJIHOVI DELI; MEHANIČNA (VKLJUČNO ELEKTROMEHANSKA) SIGNALNA OPREMA ZA PROMET VSEH VRST
POGLAVJE 87 — VOZILA, RAZEN ŽELEZNIŠKIH ALI TRAMVAJSKIH TIRNIH VOZIL, TER NJIHOVI DELI IN PRIBOR
POGLAVJE 88 — ZRAKOPLOVI, VESOLJSKA VOZILA IN NJIHOVI DELI
POGLAVJE 89 — LADJE, ČOLNI IN PLAVAJOČE KONSTRUKCIJE
90ODDELEK XVIII — OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
POGLAVJE 90 — OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
POGLAVJE 91 — URE IN NJIHOVI DELI
POGLAVJE 92 — GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
93ODDELEK XIX — OROŽJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR
POGLAVJE 93 — OROŽJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR
94ODDELEK XX — RAZNI IZDELKI
POGLAVJE 94 — POHIŠTVO; MEDICINSKO-KIRURŠKO POHIŠTVO; POSTELJNI VLOŽKI, POSTELJNA DNA, POLNJENA POSTELJNINA IN PODOBNA POSTELJNA OPREMA; SVETILKE, KI NISO NAVEDENE ALI ZAJETE NA DRUGEM MESTU; OSVETLJENI ZNAKI, OSVETLJENI ZNAKI Z IMENI IN PODOBNO; MONTAŽNE ZGRADBE
POGLAVJE 95 — IGRAČE, REKVIZITI ZA DRUŽABNE IGRE IN ŠPORT; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
POGLAVJE 96 — RAZNI IZDELKI
97ODDELEK XXI — UMETNIŠKI IZDELKI, ZBIRKE IN STARINE
POGLAVJE 97 — UMETNIŠKI IZDELKI, ZBIRKE IN STARINE
POGLAVJE 98 — CELOVIT INDUSTRIJSKI OBRAT