Taric.pro

Find all customs tariff numbers and harmonized codes from the European external trade statistics

Sök
Search HS Code and title. You can combine number and text, like 'Chemically'

CodeNamn
01AVDELNING I — LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER
KAPITEL 1 — LEVANDE DJUR
KAPITEL 2 — KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER
KAPITEL 3 — FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR
KAPITEL 4 — MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
KAPITEL 5 — PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
06AVDELNING II — VEGETABILISKA PRODUKTER
KAPITEL 6 — LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O. D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT
KAPITEL 7 — GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAM- ELLER ROTKNÖLAR
KAPITEL 8 — ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH NÖTTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER MELONER
KAPITEL 9 — KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR
KAPITEL 10 — SPANNMÅL
KAPITEL 11 — PRODUKTER FRÅN KVARNINDUSTRIN; MALT; STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN
KAPITEL 12 — OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER
KAPITEL 13 — SCHELLACK O. D.; NATURLIGA GUMMIARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH VÄXTEXTRAKTER
KAPITEL 14 — VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL; VEGETABILISKA PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
15AVDELNING III — ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER
KAPITEL 15 — ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER
16AVDELNING IV — BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
KAPITEL 16 — BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR
KAPITEL 17 — SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER
KAPITEL 18 — KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR
KAPITEL 19 — BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK
KAPITEL 20 — BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR
KAPITEL 21 — DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR
KAPITEL 22 — DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA
KAPITEL 23 — ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL
KAPITEL 24 — TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
25AVDELNING V — MINERALISKA PRODUKTER
KAPITEL 25 — SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT
KAPITEL 26 — MALM, SLAGG OCH ASKA
KAPITEL 27 — MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMINÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER
28AVDELNING VI — PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER
KAPITEL 28 — OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER
KAPITEL 29 — ORGANISKA KEMIKALIER
KAPITEL 30 — FARMACEUTISKA PRODUKTER
KAPITEL 31 — GÖDSELMEDEL
KAPITEL 32 — GARVÄMNES- OCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅLNINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGS- OCH UTFYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH
KAPITEL 33 — ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER; PARFYMERINGS-, SKÖNHETS- OCH KROPPSVÅRDSMEDEL
KAPITEL 34 — TVÅL OCH SÅPA, ORGANISKA YTAKTIVA ÄMNEN, TVÄTTMEDEL, SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA VAXER, BEREDDA VAXER, PUTS- OCH SKURMEDEL, LJUS OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, SÅ KALLAD DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS
KAPITEL 35 — PROTEINER; MODIFIERAD STÄRKELSE; LIM OCH KLISTER; ENZYMER
KAPITEL 36 — KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER
KAPITEL 37 — VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK
KAPITEL 38 — DIVERSE KEMISKA PRODUKTER
39AVDELNING VII — PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR
KAPITEL 39 — PLASTER OCH PLASTVAROR
KAPITEL 40 — GUMMI OCH GUMMIVAROR
41AVDELNING VIII — OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
KAPITEL 41 — OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA ÄN PÄLSSKINN) SAMT LÄDER
KAPITEL 42 — LÄDERVAROR; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
KAPITEL 43 — PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD PÄLS; VAROR AV DESSA MATERIAL
44AVDELNING IX — TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN
KAPITEL 44 — TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL
KAPITEL 45 — KORK OCH VAROR AV KORK
KAPITEL 46 — VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN
47AVDELNING X — MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP
KAPITEL 47 — MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR)
KAPITEL 48 — PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP
KAPITEL 49 — TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDUSTRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT RITNINGAR
50AVDELNING XI — TEXTILVAROR
KAPITEL 50 — NATURSILKE
KAPITEL 51 — ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; GARN OCH VÄVNADER AV TAGEL
KAPITEL 52 — BOMULL
KAPITEL 53 — ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAPPERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN
KAPITEL 54 — KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONSTFIBRER
KAPITEL 55 — KONSTSTAPELFIBRER
KAPITEL 56 — VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIALGARNER; SURRNINGSGARN OCH TÅGVIRKE SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER
KAPITEL 57 — MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING AV TEXTILMATERIAL
KAPITEL 58 — SPECIELLA VÄVNADER; TUFTADE DUKVAROR AV TEXTILMATERIAL; SPETSAR; TAPISSERIER; SNÖRMAKERIARBETEN; BRODERIER
KAPITEL 59 — IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA ELLER LAMINERADE TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR FÖR TEKNISKT BRUK
KAPITEL 60 — DUKVAROR AV TRIKÅ
KAPITEL 61 — KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ
KAPITEL 62 — KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ
KAPITEL 63 — ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR; HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP
64AVDELNING XII — SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR
KAPITEL 64 — SKODON, DAMASKER O.D.; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 65 — HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HUVUDBONADER
KAPITEL 66 — PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 67 — BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR ELLER DUN; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR
68AVDELNING XIII — VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR
KAPITEL 68 — VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL
KAPITEL 69 — KERAMISKA PRODUKTER
KAPITEL 70 — GLAS OCH GLASVAROR
71AVDELNING XIV — NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT
KAPITEL 71 — NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT
72AVDELNING XV — OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL
KAPITEL 72 — JÄRN OCH STÅL
KAPITEL 73 — VAROR AV JÄRN ELLER STÅL
KAPITEL 74 — KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR
KAPITEL 75 — NICKEL OCH VAROR AV NICKEL
KAPITEL 76 — ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM
KAPITEL 78 — BLY OCH VAROR AV BLY
KAPITEL 79 — ZINK OCH VAROR AV ZINK
KAPITEL 80 — TENN OCH VAROR AV TENN
KAPITEL 81 — ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL
KAPITEL 82 — VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 83 — DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL
84AVDELNING XVI — MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER
KAPITEL 84 — KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKINER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR TILL SÅDANA VAROR
KAPITEL 85 — ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER
86AVDELNING XVII — FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING
KAPITEL 86 — LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (INBEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGSUTRUSTNING AV ALLA SLAG
KAPITEL 87 — FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON
KAPITEL 88 — LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL SÅDANA
KAPITEL 89 — FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL
90AVDELNING XVIII — OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 90 — OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 91 — UR OCH DELAR TILL UR
KAPITEL 92 — MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENT
93AVDELNING XIX — VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION
KAPITEL 93 — VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION
94AVDELNING XX — DIVERSE VAROR
KAPITEL 94 — MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, NAMNPLÅTAR MED BELYSNING O.D.; MONTERADE ELLER MONTERINGSFÄRDIGA BYGGNADER
KAPITEL 95 — LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 96 — DIVERSE ARTIKLAR
97AVDELNING XXI — KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER
KAPITEL 97 — KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER
KAPITEL 98 — HELA INDUSTRIANLÄGGNINGAR